Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT: 

w II terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

 Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2012 roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2013 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

  • 1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie - przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski dostępne są w wydziale podatkowym Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.
Więcej informacji pod nr tel. 24 356 14 04.

źródło: www.minrol.gov.pl