Urząd Gminy Nowe Ostrowy

LOGO 1W listopadzie 2020 r. zrealizowano zadania pn.” Zakup kontenera na świetlicę wiejską wraz z montażem w msc. Imielinek” współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego.
Zadanie w ramach lokalnego projektu objętego grantem sołeckim polegało na pracach przygotowawczych głównie związanych z wypoziomowaniem terenu, zakupie pawilonu o powierzchni 35m2, który będzie służył lokalnej społeczności oraz pracach wykończeniowych.
Całkowity koszt zadania: 21 400,00 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł