Urząd Gminy Nowe Ostrowy

uwaga thumb

Lokal położony jest na parterze w części niemieszkalnej budynku wielolokalowego Nr 28 w Woli Pierowej (byłej szkoły podstawowej), obręb Wola Pierowa, gmina Nowe Ostrowy, na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/4, o powierzchni 5786 m2. Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu wynosi około 164 m2. Standard wykończenia lokalu średni. Podłogi drewniane z desek na legarach, w części posadzka betonowa. Stolarka okienna drewniana, typu skrzynkowego. Stolarka drzwiowa drewniana, płycinowa, w części typowa, w części nietypowa. Lokal wyposażony jest w instalacje techniczne: elektryczną, wodno- kanalizacyjną z odpływem do przydomowej oczyszczalni ścieków oraz centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni.

Układ pomieszczeń korzystny - istnieje możliwość wyodrębnienia trzech lokali mieszkalnych. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze. 

Fundamenty budynku ceglano- kamienne, w części betonowe. Ściany nośne i działowe murowane z cegły pełnej ceramicznej, tynkowane obustronnie tynkiem cementowo- wapiennym. Część elewacji nietynkowana. Dach wielopołaciowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą, w części stropodach płaski, żelbetowy, pokryty papą na lepiku. Orynnowanie i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 1 lub pod numerem tel. 24 356 14 06

Rzut poglądowy lokalu mieszkalnego - kliknij, aby pobrać