Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Deklaracja2015 1Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 2182) od dnia 31 maja 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

W związku z powyższym wszelkie zmiany dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 31 maja 2016 r. muszą być zgłaszane do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy na nowym formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie informujemy, że dotychczas złożone deklaracje nadal obowiązują i nie należy składać nowych deklaracji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dostępny w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy pokój nr 6 oraz na stronie internetowej www.noweostrowy.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Kliknij, aby pobrać nowy wzór deklaracji