Urząd Gminy Nowe Ostrowy

wizyta biskupa2thumbsW poniedziałek 11 kwietnia Urząd Gminy Nowe Ostrowy odwiedził szczególny gość - Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Dziuba – Biskup Diecezji Łowickiej. Wizyta księdza Biskupa odbyła się w ramach wizytacji kanonicznej w Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach. Księdza Biskupa oraz towarzyszących mu duszpasterzy przywitali Władze Gminy Nowe Ostrowy – Wójt Gminy Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Olesiński, Skarbnik Gminy Małgorzata Sołtysińska oraz Sekretarz Gminy Zbigniew Ujazdowski.

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Ksiądz Biskup spotkał się z pracownikami samorządowymi. Po kilkudziesięciu minutowej rozmowie Ksiądz Biskup podziękował za poświęcony czas, za życzliwość i atmosferę, w której przebiegało całe spotkanie.
Następnie Ksiądz Biskup w asyście duszpasterzy i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach dokonał poświęcenia nowo wybudowanej Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach-Cukrowni.
Na zakończenie uroczystości Ksiądz Biskup Andrzej Dziuba zwrócił się do strażaków ochotników dziękując im za gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi jak również za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej i parafialnej.