Urząd Gminy Nowe Ostrowy

news solarW dniu 31 marca 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie planowanego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Mieszkańcom zainteresowanym budową na swoich posesjach tego typu instalacji i udziałem w projekcie przypominamy o konieczności złożenia w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy Deklaracji przystąpienia do projektu. Ostateczny termin złożenia Deklaracji upływa w dniu 22 kwietnia 2016r.

materialy energiadeklaracja energiaprzyklad 1 przyklad 2

Dla przypomnienia:

Panele fotowoltaiczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Najczęściej wykonywane instalacje fotowoltaiczne:
Instalacja o mocy 2 kW

 • około 8 paneli
 • Powierzchnia 12 m2 (dach spadowy)
 • Powierzchnia 22 m2 (dach płaski)
 • Koszt inwestycji: 16000,00 zł brutto (8% VAT)
 • Wkład własny mieszkańca (85% dofinansowania kosztów netto + VAT 8%): 3500,00 zł
 • Wkład własny mieszkańca (85% dofinansowania kosztów netto + VAT 23%): 5700,00 zł
 • Instalacja o mocy 3 kW
 • około 12 paneli
 • powierzchnia 18 m2 (dach spadowy)
 • powierzchnia 48 m2 (dach płaski)
 • Koszt inwestycji: 24 000,00 zł brutto (8% VAT)
 • Wkład własny mieszkańca (85% dofinansowania kosztów netto + VAT 8%): 5200,00 zł
 • Wkład własny mieszkańca (85% dofinansowania kosztów netto + VAT 23%): 8500,00 zł

Kolektory słoneczne to urządzenia do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię cieplną
Najczęściej wykonywane instalacje dla prosumentów:

Instalacja z 2 kolektorami (rodzina do 3 osób):

 • Powierzchnia 3 - 4 m2
 • Zbiornik ciepłej wody o poj. 200 litrów
 • Koszt inwestycji: 18 000,00 zł
 • Wkład własny (85% dofinansowania kosztów netto + VAT 8%): 3850,00 zł
 • Wkład własny (85% dofinansowania kosztów netto + VAT 23%): 6400,00 zł

Instalacja z 4 kolektorami (rodzina powyżej 3 osób):

 • Powierzchnia 6 - 7 m2
 • Zbiornik ciepłej wody o poj. 400 litrów
 • Koszt inwestycji: 24 000,00 zł
 • Wkład własny (85% dofinansowania kosztów netto + VAT 8%): 5200,00 zł
 • Wkład własny (85% dofinansowania kosztów netto + VAT 23%): 8450,00 zł

UWAGA: stawka podatku VAT uzależniona jest od miejsca instalacji paneli:

 • VAT 8% - przy instalacji paneli na budynku mieszkalnym
 • VAT 23 % - w przypadku instalacji paneli na budynku gospodarczym lub bezpośrednio na gruncie

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 24 356 14 12 lub osobisty w Urzędzie Gminy – pokój nr 15.