Urząd Gminy Nowe Ostrowy

500plusGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach informuje, iż od 1 kwietnia, można składać wnioski o świadczenie wychowawcze osobiście, wysyłając pocztą lub przez internet za pomocą bankowości elektronicznej, portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz platformę ePUAP. 

Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do organu prowadzącego w gminie. Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował informacji podanych we wniosku oraz załączników. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowadzona przez samorząd i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia. Składając wniosek przez bankowość elektroniczną, otrzymamy potwierdzenie wysłania wniosku oraz będziemy mogli zapisać jego kopię. Wniosek wraz z załącznikami wysłany elektronicznie nie będzie mógł być większy niż 3,5 MB.

Terminy ważne dla osób uprawnionych!
Wniosek złożony od dnia 01 kwietnia br. do 01 lipca br. włącznie, świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 01 kwietnia br.
Wniosek złożony po dniu 01 lipca br. – świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy pierwsze wypłaty świadczenia w roku 2016?
Wypłata świadczenia w terminie 3-ch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będą realizowane sukcesywnie.

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?

  • Począwszy od miesiąca lipca 2016 r. kompletny wniosek złożony: po dniu 01 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca;
  • po 10 dniu każdego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata świadczenia będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Publikujemy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące ubiegania się o świadczenie: 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie poświęconej programowi (po kliknięciu w poniższy baner): 

rodzina500plus