Urząd Gminy Nowe Ostrowy

przezimowanie 2016W związku z wystąpieniem na terenie gminy Nowe Ostrowy szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – ujemne skutki przezimowania informujemy, że zgłoszenia strat w uprawach rolnych można dokonać na druku wniosku stanowiącym załącznik do informacji – wniosek (kliknij, aby pobrać).

Wnioski dostępne są również w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 1.

Uwaga: szkody w uprawach należy zgłosić przed likwidacją plantacji z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat, najpóźniej 3 dni przed likwidacją plantacji.

Ostateczny termin złożenia wniosku do 11 kwietnia 2016 roku.