Urząd Gminy Nowe Ostrowy

paragraf znakOd początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej Powiat Kutnowski uruchomił następujące punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi  7 – pokój nr  50, Tel. 24/352-04-15, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, pokój nr 1, tel. 24/352-04-15; Zespół Szkół nr  1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19

Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługuje osobie fizycznej (zgodnie z en. 4 ust, 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej):

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa ,lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Harmonogram przyjęć interesantów:

Aneta Woźniak – Radca prawny przyjmuje interesantów

w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, pokój nr 50

04.01.2016 r. – poniedziałek

8:00 – 14:00

05.01.2016 r. - wtorek

8:00 – 12:00

07.01.2016 r. - czwartek

8:00 – 12:00

08.01.2016 r. - piątek

8:00 – 12:00

11.01.2016 r. - poniedziałek

8:00 – 14:00

12.01.2016 r. – wtorek

8:00 – 12:00

13.01.2016 r. - środa

8:00 – 12:00

14.01.2016 r. - czwartek

8:00 – 12:00

15.01.2016 r.  - piątek

8:00 – 12:00

18.01.2016 r. - poniedziałek

8:00 – 12:00

19.01.2016 r. - wtorek

8:00 – 12:00

20.01.2016 r. - środa

8:00 – 12:00

21.01.2016 r. - czwartek

8:00 – 12:00

22.01.2016 r. - piątek

8:00 – 12:00

25.01.2016 r. - poniedziałek

8:00 – 12:00

26.01.2016 r. - wtorek

8:00 – 12:00

27.01.2016 r. - środa

8:00 – 12:00

28.01.2016 r. - czwartek

8:00 – 12:00

29.01.2016 r.  - piątek

8:00 – 12:00

Katarzyna Maszarek – Ziółkowska – adwokat przyjmuje interesantów

w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, pokój nr 1

04.01.2016 r. - poniedziałek

10:00 – 14:00

05.01.2016 r. - wtorek

10:00 – 14:00

11.01.2016 r. - poniedziałek

10:00 – 14:00

13.01.2016 r. – środa

10:00 – 14:00

15.01.2016 r. - piątek

10:00 – 14:00

19.01.2016 r. - wtorek

10:00 – 14:00

21.01.2016 r. – czwartek

10:00 – 14:00

25.01.2016 r. - poniedziałek

10:00 – 14:00

28.01.2016 r.  - czwartek

10:00 – 14:00

29.01.2016 r. - piątek

10:00 – 14:00

Małgorzata Nuckowska – adwokat przyjmuje interesantów

w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, pokój nr 1

07.01.2016  r. - czwartek

10:00 – 14:00

08.01.2016 r. - piątek

9:00 – 14:00

12.01.2016 r. – wtorek

10:00 – 14:00

14.01.2016 r. - czwartek

10:00 – 14:00

18.01.2016 r. – poniedziałek

10:00 – 14:00

20.01.2016 r. - środa

9:00 – 14:00

22.01.2016 r. - piątek

9:00 – 14:00

26.01.2016 r. – wtorek

10:00 – 14:00

27.01.2016 r. - środa

9:00 – 14:00

Tomasz Kowalczyk – Radca prawny  Bartosz Świrski – Radca prawny

przyjmuje interesantów w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19

Poniedziałek – piątek

8:30 – 12:30