Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thW dniach 16 - 23 września 2015 roku w Gminie Nowe Ostrowy będą odbywały się zebrania wiejskie. Podczas zebrań będą poruszane przede wszystkim sprawy odnoszące się do podziału środków funduszu sołeckiego na 2016 rok.

 Proponowany porządek zebrania wiejskiego:

1) Otwarcie zebrania.
2) Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3) Przyjęcie porządku zebrania.
4) Informacja dotycząca funduszu sołeckiego:
    a) sporządzenie wniosku z wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego w 2016 roku;
    b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
5) Omówienie bieżącej realizacji budżetu gminy i zadań inwestycyjno – remontowych w oparciu o sprawozdanie za I półrocze 2015 roku.
6) Omówienie Strategii Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014 – 2022 oraz przedstawienie planów budżetowych i zamierzeń inwestycyjnych na 2016 rok.
7) Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
8) Zamknięcie zebrania.

Harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach na terenie Gminy Nowe Ostrowy w 2015 roku

Lp. Nazwa sołectwa Termin zebrania Godz. Miejsce zebrania
1. Wołodrza 16.09.2015 r. 10:00 Świetlica
wiejska w Wołodrzy
2. Perna 16.09.2015 r. 12:00 Mieszkanie prywatne Sołtysa (Perna 11)
3. Grodno 16.09.2015 r. 15:00 Świetlica
wiejska w Grodnie
4. Kołomia 17.09.2015 r. 10:00 Świetlica wiejska w Kołomii
5. Wola Pierowa 17.09.2015 r. 12:00 Budynek byłej Szkoły w Woli Pierowej
6. Zieleniec 17.09.2015 r. 14:00 Świetlica
wiejska w Zieleńcu
7. Imielinek 18.09.2015 r. 10:00 Mieszkanie prywatne Sołtysa (Imielinek 22)
8. Rdutów 18.09.2015 r. 12:00 Mieszkanie prywatne Sołtysa (Rdutów 5)
9. Imielno 18.09.2015 r. 14:00 Świetlica wiejska w OSP w Imielnie
10. Miksztal 21.09.2015 r. 10:00 Świetlica wiejska w Miksztalu
11. Niechcianów 21.09.2015 r. 12:00 Świetlica wiejska w Niechcianowie
12. Grochów 21.09.2015 r. 14:00 Świetlica wiejska w OSP w Grochowie
13.  Ostrowy 23.09.2015 r. 10:00 Świetlica wiejska w Ostrowach
14. Bzówki 23.09.2015 r. 12:00 Świetlica wiejska w OSP w Bzówkach
15. Lipiny 23.09.2015 r. 14:00 Świetlica wiejska w Lipinach
16. Nowe Ostrowy 23.09.2015 r. 16:00 Lokal Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Harmonogram do pobrania:   pdf