Urząd Gminy Nowe Ostrowy

paragraf1W zawiązku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Nowe Ostrowy z wnioskiem o dokonanie naboru kandaydatów na ławników.

Informacja dotycząca wyboru ławników - kliknij, aby pobrać

Pozostałe informację oraz druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij, aby przejść