Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowe Ostrowy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Kilknij, aby pobrać treść obwieszczenia