Urząd Gminy Nowe Ostrowy

uwaga thumbGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu, których wartość nie przekracza określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r.,poz.907 z późn zm.).