Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Karta-pojazduInformujemy, iż osoby, które dokonały pierwszej rejestracji samochodu sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej w okresie od 21 sierpnia 2003 roku do 14 kwietnia 2006 roku mają prawo do ubiegania się o zwrot nadpłaty za wyrobienie karty pojazdu.
W latach 2003-2006 podczas sprowadzania samochodu z krajów Unii Europejskiej obowiązywała opłata za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł. Ministerstwo Infrastruktury wydało rozporządzenie zmniejszające tą opłatę do 75 zł, co umożliwiło ubieganie się o zwrot nadpłaty.

Aby ubiegać się o zwrot nadpłaty należy zwrócić się z wnioskiem do Wydziału Komunikacji, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja pojazdu. Jeżeli osoba ubiegająca się o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu jest jeszcze właścicielem pojazdu, przy rejestracji którego została pobrana opłata za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł, wystarczy sama karta pojazdu.

W przypadku, gdy osoba zbyła pojazd, fakt dokonania opłaty za kartę pojazdu będzie musiał zostać wykazany za pomocą innych dokumentów.Dokumentami takimi mogą być m.in. decyzja o rejestracji pojazdu lub dowód zapłaty za wydanie karty pojazdu. Nawet w razie sprzedaży samochodu dokumenty te powinny pozostać w posiadaniu osoby, która dokonała opłaty za kartę pojazdu.Jeżeli osoba mająca zamiar ubiegać się o zwrot opłaty za kartę pojazdu żadnego z tych dokumentów nie posiada - konieczne będzie ich uzyskanie.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Komunikacji Powiatu, w którym rejestrowany był samochód oraz na stronie www.karta - pojazdu.pl