Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thInformujemy, że do dnia 31 maja 2014r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Nowe Ostrowy.
W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane usunięciem ze swojej posesji płyt azbestowych proszone są o pobranie druku wniosku w Urzędzie Gminy (pokój Nr 9).
Jednocześnie informujemy, że realizacja zadania będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków i uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.