Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thW dniu 30 grudnia 2013 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Nowe Ostrowy, składająca się z dwóch części . I robocza część była poświęcona między innymi uchwaleniu budżetu gminy Nowe Ostrowy na 2014 rok, przyjęciu uchwał okołobudżetowych, oraz innych uchwał między innymi w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru Gminie Nowe Ostrowy, czy też w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nowe Ostrowy.

 

Budżet na 2014 rok nie jest już tak optymistyczny jak w mijającym 2013 roku. Po stronie dochodów przewiduje się kwotę 13 393 824 zł., a po stronie wydatków 16 087 632 zł. Na wszystkie inwestycje planuje się wydać kwotę 4 322 833 zł., część środków pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych, a część musimy sami zabezpieczyć we własnym budżecie. Głównym zadaniem jakie zamierzamy wykonać w 2014 roku jest ukończenie budowy nowego budynku urzędu gminy. W bieżącym roku planowane jest wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku, a także jego wyposażenie. Kwota jaka pozwoli nam na realizację tego przedsięwzięci to około 1 530 000 zł. Przewidujemy że najpóźniej w sierpniu 2014 roku będzie przeniesiona działalność administracyjna do nowego budynku. Drugą inwestycją co do zaangażowania środków budżetowych, jest przebudowa obecnego budynku urzędu gminy na biblioteczne centrum kultury i edukacji. Inwestycja ta ma być w całości wykonana w 2014 roku, a przewidziana kwota na realizację tego przedsięwzięcia to 1 109 016 zł. z czego 500 000 to środki unijne. Następną dużą inwestycją jest budowa infrastruktura szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Nowe Ostrowy. Kwota jaka jest planowana na realizację tego projektu to 1 098 987 zł., jednakże inwestycja ta w 90% będzie sfinansowana ze środków unijnych.

Około godziny 13:00 rozpoczęła się druga uroczysta część sesji świąteczno – noworocznej. Uświetnił ją występ uczniów Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa w Ostrowach wprowadzając wszystkich jej uczestników w świąteczno-kolędowy nastrój. Po występie młodzieży wszyscy przeszli do sali gimnastycznej w szkole podstawowej. Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Dębicki, podsumował kończący się rok, dziękując jednocześnie wszystkim za pracę i przyczynienie się do osiąganych wspólnych sukcesów. Także Wójt Gminy – Zdzisław Kostrzewa w kilku zdaniach podsumował kończący się roku dziękując za wspólną zgodną pracę wszystkim Radnym, a także za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Po tych wystąpieniach Ksiądz Mieczysław Podsędek nawiązując do symboliki dzielenia się chlebem prosił, aby wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem. Po wzajemnych życzeniach odmówiono modlitwę po czym wszystkich podjęto skromnym poczęstunkiem.

 

Sesja_Rady_GminySesja_Rady_GminySesja_Rady_GminySesja_Rady_GminySesja_Rady_GminySesja_Rady_Gminy
Sesja_Rady_GminySesja_Rady_GminySesja_Rady_GminySesja_Rady_GminySesja_Rady_GminySesja_Rady_Gminy
Sesja_Rady_GminySesja_Rady_GminySesja_Rady_GminySesja_Rady_Gminy