Urząd Gminy Nowe Ostrowy

znak efes

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach zaprasza do zgłaszania chęci udziału w projekcie „Nowa szansa” na 2014 r.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące warunki:

  • są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP w Kutnie
  • są mieszkańcami gminy Nowe Ostrowy
  • są w wieku aktywności zawodowej
  • korzystają z pomocy GOPS w Nowych Ostrowach

Udział w projekcie jest bezpłatny.