Urząd Gminy Nowe Ostrowy

wfoslogo2

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn.
"Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z gospodarką drzewostanem w parku zabytkowym w Imielnie"


Całkowita wartość zadania: 75 387,44 zł

Wyskość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 40 000,00 zł

Realizacja zadania polegała na sporządzeniu mapy sytuacyjno-wysokościowej z inwentaryzacją geodezyjną 2394 szt. drzew oraz inwentaryzacji dendrologicznej 2356 szt. drzew wraz z gospodarką drzewostanem


www.wfosigw.lodz.pl