Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W dniu 28 kwietnia 2023 r. odbyły się uroczystości o charakterze patriotycznym przy pomniku ku czci pracowników Cukrowni Ostrowy i wszystkich mieszkańców gminy Nowe Ostrowy poległych i zamordowanych w latach 1939-1945. O godz. 12:00 zabrzmiały syreny oraz został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło złożenie biało-czerwonych wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową przez delegacje składające się: dzieci z Gminnego Przedszkola w Ostrowach, uczniów szkół z terenu Gminy: Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie oraz Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Urzędu Gminy oraz delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Nowe Ostrowy - Zdzisław Kostrzewa, który w swoim przemówieniu przypominał o pielęgnowaniu postaw patriotycznych. Nadmienił, iż bohaterzy, którzy oddali życie w obronie ojczyzny zasługują na hołd oraz pamięć. Podczas uroczystości wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach  prezentując przygotowane pieśni o charakterze patriotycznym.