Urząd Gminy Nowe Ostrowy

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 listopada 2022 roku.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowe Ostrowy w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2022 r.

Treść obwieszczenia