Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do publicznej wiadomości, że nastąpiła dla działek nr 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2 i 166 zmiana nazwy miejscowości i numeracji porządkowej z Perna na Wołodrza. Zmiana numeracji porządkowej tych nieruchomości spowodowana była koniecznością dostosowania tej numeracji do przepisów prawa określonych w Uchwale Nr XXXIII/228/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany granic sołectw Perna i Wołodrza (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r., poz. 3927).

znak efes

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach zaprasza do zgłaszania chęci udziału w projekcie „Nowa szansa” na 2014 r.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące warunki:

  • są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP w Kutnie
  • są mieszkańcami gminy Nowe Ostrowy
  • są w wieku aktywności zawodowej
  • korzystają z pomocy GOPS w Nowych Ostrowach

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Złote godyW dniu 14 września 2013r. o godzinie 14.00 w Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach-Cukrowni odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego.

 

  

Odznaczeni Jubilaci to:

1.

 Jadwiga i Stefan Pawlak,
2.  Stanisława i Feliks Pietrusińscy,
3.  Jadwiga i Jan Stokwisz,
4.  Jadwiga i Jan Turowieccy.

Zebranych jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Wójt Gminy Nowe Ostrowy – Pan Zdzisław Kostrzewa, udekorował medalem nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Podczas tej uroczystości głos zabrał Ksiądz Tomasz Muraszewski, proboszcz parafii Wola Pierowa, z której były 3 pary jubilatów oraz Przewodniczący Rady Gminy-Pan Mirosław Dębicki. Wszystkim jubilatom wręczono dyplomy oraz rozdano skromne upominki.

Harmonogram zebrań wiejskich w miesiącu wrześniu 2013 r - kliknij, aby pobrać.