Urząd Gminy Nowe Ostrowy

plakat festyn 2013

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu „Nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty niżej wymienionych Wykonawców - kliknij, aby pobrać treść informacji.

Harmonogram pracy fotoradaru Straży Gminnej Nowe Ostrowy na miesiąc maj 2013 r. - kliknij, aby wyświetlić.

 

wfoslogo2

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn.
"Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z gospodarką drzewostanem w parku zabytkowym w Imielnie"


Całkowita wartość zadania: 75 387,44 zł

Wyskość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 40 000,00 zł

Realizacja zadania polegała na sporządzeniu mapy sytuacyjno-wysokościowej z inwentaryzacją geodezyjną 2394 szt. drzew oraz inwentaryzacji dendrologicznej 2356 szt. drzew wraz z gospodarką drzewostanem


www.wfosigw.lodz.pl