Urząd Gminy Nowe Ostrowy

pomnik

1 września przy pomniku w Ostrowach-Cukrowni odbyła się uroczystość upamiętniająca  74 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Punktualnie o 12:00 zabrzmiała syrena, następnie został odegrany „Mazurek Dąbrowskiego. Następnie delegacje złożone z: dzieci z Przedszkola Gminnego, dzieci ze Szkół Podstawowych w Ostrowach i Imielnie, młodzieży z Ostrowskiego Gimnazjum, Gminnego Koła Emerytów i Rencistów, Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach oraz Ochotniczej Straży pożarnej złożyli kwiaty i wieńce. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Gminy, który przypomniał zebranym o faktach związanych z wybuchem II Wojny Światowej oraz o roli jaką w niej odegrało Wojsko Polskie.

Dożynki 2013Dożynki 2013Dożynki 2013Dożynki 2013Dożynki 2013Dożynki 2013

 

Dożynki 2013

Info o PSZOKInformujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje sięw miejscowości Ostrowy na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków. Do w/w punktu należy dostarczać następujące odpady: