Urząd Gminy Nowe Ostrowy

RecyclingOd 1 lipca 2013 roku zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Gminie Nowe Ostrowy , podobnie jak w całym kraju, zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zobowiązuje mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów, a gminy i firmy do uzyskania poziomów odzysku określonych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Nowe Ostrowy odbiorem odpadów zostaną objęte nieruchomości zamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne. Gmina nie przejmuje obowiązku zagospodarowania odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych, tj. szkoły, urzędy, punkty handlowe, gastronomiczne i inne, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odpady te będą odbierane na starych zasadach – umowa z firmą odbierającą odpady.

plakat festyn

LZSDrużyna chłopców z Gimnazjum w Ostrowach rocznik 1998 i młodsi Czeka” w piłce nożnej. Rozgrywki organizowane były przez Zarząd Główny LZS w Warszawie oraz Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi.

 

 

W drodze do finału w Kleszczowie drużyna chłopców zdobyła kolejno:

  • I miejsce w turnieju powiatowym „Piłkarska Kadra Czeka”,
  • I miejsce w turnieju międzypowiatowym „Piłkarska Kadra Czeka” w Ostrowach (wystąpili mistrzowie powiatów - kutnowskiego, łęczyckiego oraz skierniewickiego).

Finał Wojewódzkiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” w piłce nożnej chłopców odbył się w Kleszczowie.

Dzień 17 maja 2013r. to ważna data dla Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa w Ostrowach. Każdego roku o tej porze rozpoczynają się obchody Dnia Patrona szkoły. Wspomnienie o generale, o jego żołnierzach 2 Korpusu Polskiego, o krwawych godzinach zdobywania Monte Cassino jest w tym czasie szczególnie żywe. Uczniowie i pracownicy gimnazjum dali temu wyraz, uczestnicząc w uroczystej akademii przygotowanej przez młodzież. Szkolnych artystów pokierowała i poprowadziła szlakiem bojowym generała Andersa pani Renata Tokarska. Kolejnym punktem obchodów była gra terenowa „Śladami generała Andersa”. Uczestnicy tej gry musieli wykazać się pomysłowością, zręczności, ale przede wszystkim wiedzą o patronie szkoły.

M. Pietrzak
M. Wenerska