Urząd Gminy Nowe Ostrowy

GIWGłówny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu w czerwcu 2013 r. przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Republiki Białorusi.
Afrykański pomór świń to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń może skutkować bardzo dużymi stratami ekonomicznymi w przemyśle mięsnym, w hodowli spowodowane upadkami świń oraz kosztami likwidacji ognisk choroby. Głównie jednak wiąże się z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń, wieprzowiny oraz produktów pozyskiwanych od świń do krajów wolnych od ww. choroby. Wobec powyższego zamieszczamy informacje o zagrożeniach i przeciwdziałaniach w tej sprawie. Ulotki zawierają również informacje dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską.

Ulotki infromacyjne do pobrania (kliknij na daną ulotkę, aby pobrać):

 

Kliknij na plakat, aby powiększyć

Półkolonie 2013 - Świetlica Środowiskowa

Kliknij na plakat, aby powiększyć

Zawody LZS 2013 r.

Pojemnik na odpadyW związku z obowiązującymi od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Nowe Ostrowy nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi przypominamy, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. W tym celu należy zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach, który został wyłoniony w drodze przetargu i będzie odbierać odpady komunalne z terenu gminy. Wówczas istnieje możliwość wydzierżawienia lub zakupienia takiego pojemnika. Dopuszczalne jest także zakupienie pojemnika w sklepie lub supermarkecie.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy minimalna pojemność pojemnika na odpady zmieszane jest uzależniona od ilości osób, które będą z niego korzystać i odpowiednio wynosi:

  •  60 l –dla nie więcej niż dwóch osób,
  •  120 l – dla 3-4 osób,
  •  240 l – dla 5-8 osób.