Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Projekt  skierowany jest do osób z województwa łódzkiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do  Projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacja o projekcie (kliknij, aby pobrać)

(kliknij na ulotkę, aby powiększyć)

ulotka  projekt2014 thumbs

 

Wielkanoc 2014Wielkanoc 2014Wielkanoc 2014Wielkanoc 2014
Wielkanoc 2014Wielkanoc 2014Wielkanoc 2014Wielkanoc 2014Wielkanoc 2014
 

Kurier Nowoostrowski - wydanie 1/2014Najnowsze, wielkanocne wydanie informatora samorządowego Gminy Nowe Ostrowy "Kurier Nowostrowski" w postaci elektronicznej dostępne jest pod adresem http://kurier.noweostrowy.pl, gdzie możliwe będzie pobranie gazety w formacie PDF lub przeglądanie w postaci przewracanych kartek. Serdecznie zapraszamy.

gmina thInformujemy, że do dnia 31 maja 2014r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Nowe Ostrowy.
W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane usunięciem ze swojej posesji płyt azbestowych proszone są o pobranie druku wniosku w Urzędzie Gminy (pokój Nr 9).
Jednocześnie informujemy, że realizacja zadania będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków i uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.