Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Publikujemy zaproszenie na szkolenia pt.: "Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich" - organizowanych w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiesjskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, które odbędzie się w dniu 04.10.2018 r. - treść ogłoszenia

Wójt Gminy Nowe Ostrowy na prośbę Ministerstwa Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach programu “Czyste Powietrze”, które odbędzie się 1 października 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 18:00 w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80 Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program będzie realizowany poprzez udzielanie pożyczek i dotacji dla osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W trakcie spotkania prezentowane są założenia Programu, omawiane są rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany jest sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie będzie okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu.
Serdecznie zapraszamy.

spotkanie powietrze-thumbs

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 27 września: kliknij, aby pobrać

Wszyscy rolnicy, którzy składali wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 1 po odbiór protokołu strat.
Ponadto informuję, iż w pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach straty w uprawach wyniosły co najmniej 70% danej uprawy. Wnioski mogą być składane w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018r. Rolnicy w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018r. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję.