Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thW terminie od 3 do 13 lutego 2019 roku w sołectwach Gminy Nowe Ostrowy przeprowadzone zostały zebrania wiejskie na których mieszkańcy wybierali Sołtysów oraz Członków Rady Sołeckiej. Odbyło się 16 zebrań. We wszystkich udział brali przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy - Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy - Jacek Olesiński oraz radni Rady Gminy, których działaniem jest objęte dane sołectwo. Zebrania wiejskie - wyborcze były przede wszystkim podsumowaniem działalności sołtysów i Rad Sołeckich w mijającej kadencji. Podczas spotkań poruszane były sprawy odnoszące się do danego sołectwa. Mieszkańcy zgłaszali również wnioski, które powinny zostać zrealizowane w celu poprawy warunków życia mieszkańców. W większości zgłaszano postulaty odnoszące się realizowania remontów dróg gminnych oraz powiatowych. Społeczność lokalna wnioskowała także o budowę chodników, budowę placów zabaw, czy modernizację oświetlenia ulicznego.

logo wiw2Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie w związku z pojawiającymi się informacjami, że gospodarstwa prowadzące chów i hodowle świń odwiedzają osoby podszywające się pod inspektorów z Inspekcji Weterynaryjnej.

Treść Komunikatu - kliknij, aby pobrać.

keyboard-70506 640Informujemy, że Gmina Nowe Ostrowy przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, na którego realizację uzyskała grant w wysokości 74 160,00 zł.
W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu.

Uczestnicy będą mogli wybrać 1 z 7 modułów szkoleniowych:

  1. Rodzic w Internecie (kliknij, aby pobrać);
  2. Mój biznes w sieci (kliknij, aby pobrać);
  3. Moje finanse i transakcje w sieci (kliknij, aby pobrać);
  4. Działam w sieciach społecznościowych (kliknij, aby pobrać);
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog) (kliknij, aby pobrać);
  6. Rolnik w sieci (kliknij, aby pobrać);
  7. Kultura w sieci (kliknij, aby pobrać).

Czas każdego ze szkoleń to dwa dni po 8 godz. i/lub 4 dnia po 4 godz. Planuje się przeszkolenie 144 osób (12 grup szkoleniowych po 12 osób). W trakcie prowadzonych szkoleń zapewnione zostaną uczestnikom przerwy cateringowe. Termin realizacji szkoleń to 01.02.2019-28.02.2020. Dokładne daty przeprowadzenia każdego z modułów szkoleniowych oraz miejsce szkolenia zostaną ustalone w późniejszym terminie.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. pod nr (24) 356 14 12 lub osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy – pokój nr 15.
Grant na realizację projektu przyznała Fundacja Rozwoju Gmin Polskich i będzie on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

ministerstwo rolnictwa thumbsW 2019 r. producent rolny może składać do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2019 r., w dwóch terminach, tj.:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.