Urząd Gminy Nowe Ostrowy

rower 2017Informujemy, iż w dniu 27 maja 2017 roku na boisku sportowym przy Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach – Cukrowni organizowany będzie „Festyn Rodzinny 2017” podczas którego prowadzone będą działania policyjnego programu „Bezpieczny rower”. Akcja potrwa od godziny 16:00 do 19:00 na wspomnianej imprezie i będzie polegać na znakowaniu rowerów należących do mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy. Podczas znakowania, za pomocą specjalnego urządzenia będzie nadawany indywidualny numer dla każdego jednośladu.

Niemniej jednak, aby przystąpić do programu „Bezpieczny rower”, posiadacz roweru będzie musiał spełnić następujące kryteria:

  • być osobą pełnoletnią i w chwili znakowania roweru posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości;
  • w przypadku osób niepełnoletnich, znakowanie może odbyć się wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który posiada dokument tożsamości;
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w programie policyjnym „Bezpieczny rower”;
  • przed dokonaniem oznakowania roweru przedłożyć do wglądu dokument posiadający jego własność w postaci np. rachunku, faktury zakupu, karty gwarancyjnej, itp.