Urząd Gminy Nowe Ostrowy

uwaga thumbUrząd Gminy w Nowych Ostrowach informuje, że wszyscy mieszkańcy wykonujący prace remontowe, które wymagają odcięcia dostawy wody zobowiązani są do zgłoszenia sprawy w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy w celu zakręcenia zasuw wodnych przez osoby do tego uprawnione. W przypadku samowolnego odcięcia dostawy wody, która spowoduje awarię urządzenia, mieszkańcy będą obciążani kosztami naprawy. W razie wystąpienia awarii na nieruchomości dopuszcza się samowolne odcięcie dostawy wody przy czym należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy Nowe Ostrowy.