Urząd Gminy Nowe Ostrowy

wody polskie logoUrząd Gminy Nowe Ostrowy informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RET.070.1.406.7.2018 z dnia 18.12.2018r. zatwierdziło taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy na okres 3 lat.

Aktualne stawki opłat za wodę i ścieki wynoszą odpowiednio:

  • cena wody netto : 2,29 zł/m³ + 8% VAT (2,47 zł/m³ brutto)
  • opłata abonamentowa : 2,00 zł/m-c + 8% VAT (2,16 zł/m-c brutto)
  • cena ścieków netto : 3,63 zł/m³ + 8% VAT (3,92 zł/m³ brutto)
  • opłata abonamentowa : 1,00 zł/m-c + 8% VAT (1,08 zł/m-c brutto)

Powyższe stawki będą obowiązywać od 23.01.2019 r.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wolnej w Warszawie dotycząca wysokości stawek i opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków - kliknij, aby pobrać

Jednocześnie informujemy, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  W Bratoszewicach organizuje szkolenie chemizacyjne.  Chętni proszeni są o zgłaszanie do pracownika ŁODR Jacka Ożarka tel.663080545. Główny specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi Jacek Ożarek

uwaga thumbInformujemy, iż 10 stycznia 2019r odbędzie się po raz pierwszy aukcja jałówek w Bratoszewicach- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ring Główny. Wszystkie licytowane jałówki pochodzą ze stad objętych oceną PFHBiPM.  Zwierzęta pochodzą ze stad wolnych od chorób zwalczanych z urzędu.

Treść zaproszenia: kliknij, aby pobrać

koncert-2019thumbs

gmina thOd 01 stycznia 2019r. prosimy o dokonywania wszelkich wpłat podatków i opłat na nowe konto bankowe: BS Krośniewice o/Ostrowy nr 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490