Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Kliknij na plakat, aby powiększyć

Półkolonie 2013 - Świetlica Środowiskowa

Kliknij na plakat, aby powiększyć

Zawody LZS 2013 r.

Pojemnik na odpadyW związku z obowiązującymi od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Nowe Ostrowy nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi przypominamy, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. W tym celu należy zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach, który został wyłoniony w drodze przetargu i będzie odbierać odpady komunalne z terenu gminy. Wówczas istnieje możliwość wydzierżawienia lub zakupienia takiego pojemnika. Dopuszczalne jest także zakupienie pojemnika w sklepie lub supermarkecie.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy minimalna pojemność pojemnika na odpady zmieszane jest uzależniona od ilości osób, które będą z niego korzystać i odpowiednio wynosi:

  •  60 l –dla nie więcej niż dwóch osób,
  •  120 l – dla 3-4 osób,
  •  240 l – dla 5-8 osób.

uwagaNowy wniosek  o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej będzie przyjmowany od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013r. Nowy Wniosek stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. (poz. 789).

Kliknij, aby pobrać nowy wzór wniosku.

STRAŻ GMINNA NOWE OSTROWY APELUJE!

DRODZY RODZICE

W związku z okresem wakacyjnym Funkcjonariusze Straży Gminnej Nowe Ostrowy apelują o zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym pozostającym pod Państwa opieką.
Dzieci, które nie wyjeżdżają na letni odpoczynek mogą być szczególnie narażone na różnego rodzaju wypadki komunikacyjne, dlatego zwracajmy uwagę na przypominaniu najmłodszym o stosowaniu się do zasady ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego oraz o zasadach prawidłowego poruszania się po drodze. Równie istotnym jest zapewnienie opieki dorosłego opiekuna w każdym przypadku, gdy dzieci będą korzystały z kąpielisk wodnych. Przypominamy, iż na terenie Gminy Nowe Ostrowy nie ewidencjonowane są kąpieliska wodne, co oznacza, iż akweny wodne występujące na naszym terenie są to tzw. " dzikie kąpieliska" szczególnie niebezpieczne, na których istnieje bezwzględny zakaz kąpieli.
Okres wakacji to także sezon prac polowych, w których najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem dzieci. Prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności.

Kliknij na plakat, aby powiększyć.

Rodzinny Rajd Rowerowy 2013

uwagaPAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY INFORMUJE, że zgodnie z art. 63 w związku z art. 61.2.12 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną (obejmującą produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia przez ludzi, nie na pasze i jako materiał siewny) są zobowiązane do zarejestrowania się w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uzyskane dane są niezbędne w celu weryfikacji liczby podmiotów wpisanych do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.