Urząd Gminy Nowe Ostrowy

policja logo thumbsW ramach organizowanych działań pod nazwą "Dzień Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem", Komisariat Policji w Krośniewicach informuje, że w dn. 24.02.2014 r. - 01.03.2014 r. będzie możliwość uzyskania informacji dotyczących praw i obowiązków osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest mł.asp. Robert Jędrzejczak nr tel. 024/252-25-22.
Ponadto informujemy, iż w naszym województwie pomocą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem zajmuje się Stwarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na rzecz Bezrobotnych "Wszyscy Razem - in Corpore" z siedzibą w Łodzi ul.Franciszkańska 15, tel. 42/639-72-03 lub 42/656-20-40.

uwaga thumbW związku z koniecznością zwiększenia świadomości obywateli na temat ochrony danych dotyczących ich tożsamości, należy wyjaśnić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka została uregulowana w sposób wyraźny. Oznacza to w szczególności, iż nieuprawnione jest żądanie przez przedsiębiorcę dowodu osobistego klienta „pod zastaw”. Sytuacja ta wiąże się bowiem z dużym ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dokumencie tożsamości klienta do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

uwaga thumbZakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krośniewicach, informuje iż dodatkowy termin odbioru tworzyw sztucznych typu PET z miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza, Imielinek został ustalony na dzień 10.02.2014r.

ferma thumbsUrząd Gminy Nowe Ostrowy organizuje wyjazd szkoleniowy na Międzynarodowe Targi FERMA (Ferma Bydła oraz Ferma Świń i Drobiu)w dniu 1 marca 2014 r. (sobota). Wyjazd sprzed UG w Nowych Ostrowach o godz. 9.00, koszt: 10 zł od osoby (koszty ubezpieczenia + częściowy zwrot za zakup paliwa).Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA oraz FERMA ŚWIŃ I DROBIU to wysoce specjalistyczne największe w Polsce targi branżowe przeznaczone dla hodowców bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. W tym roku nowością jest obiad, który otrzyma każdy z uczestników grupy. Serdecznie zachęcamy wszystkich hodowców do wzięcia udziału na targach i zgłaszania w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy pok. Nr 9 lub pod numerem telefonu 24 356 14 06 do 20 lutego 2014 roku do godz. 14.00 chęci uczestnictwa.
Wyjazd będzie możliwy w przypadku zebrania min. 30 zgłoszeń

Kliknij na plakat aby powiększyć

bal charytatywny thumbs

polagra thumbsUrząd Gminy Nowe Ostrowy organizuje wyjazd szkoleniowy na Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra- Premiery w dniu 1 lutego 2014 r. (sobota). Wyjazd sprzed UG w Nowych Ostrowach o godz. 7.00, koszt: 10 zł od osoby (koszty ubezpieczenia + częściowy zwrot za zakup paliwa). Organizowane co 2 lata targi rozpoczną cykl wystaw rolniczych w 2014 roku. Podczas targów, po raz pierwszy w Polsce, zostaną zaprezentowane światowe nowości produktowe z branży rolniczej na nadchodzący sezon. To największa halowa ekspozycja branżowa w kraju. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału na targach i zgłaszania w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy pok. Nr 9 lub pod numerem telefonu 24 356 14 06 do 27 stycznia 2014 roku do godz. 14.00 chęci uczestnictwa. Wyjazd będzie możliwy w przypadku zebrania min. 30 zgłoszeń

Kurier Nowoostrowski 3/2013Prezentujemy najnowsze wydanie informatora samorządowego Gminy Nowe Ostrowy "Kurier Nowostrowski". Wydanie elektroniczne dostępne jest pod adresem http://kurier.noweostrowy.pl, gdzie możliwe będzie pobranie gazety w formacie PDF lub przeglądanie w postaci przewracanych kartek.