Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Informujemy, iż 31 maja 2013 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w Nowych Ostrowach będzie nieczynny. W sprawach pilnych dotyczących USC prosimy dzwonić pod numer 601-592-459.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne informujemy, iż Festyn Rodzinny, który miał się odbyć jutro zostaje odwołany i odbędzie się w innym terminie. 

Harmonogram pracy fotoradaru Straży Gminnej Nowe Ostrowy na miesiąc czerwiec 2013 r. - kliknij, aby wyświetlić.

Urząd Gminy Nowe Ostrowy informuje, że dnia 31 grudnia 2012r weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1407).

plakat festyn 2013

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu „Nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty niżej wymienionych Wykonawców - kliknij, aby pobrać treść informacji.

Harmonogram pracy fotoradaru Straży Gminnej Nowe Ostrowy na miesiąc maj 2013 r. - kliknij, aby wyświetlić.