Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe zasady dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzone zmiany to:

  • Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą w przypadku zbierania odpadów w sposób:
  • selektywny – 6,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
  • zmieszany – 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
  • Nowe terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • za I kwartał do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.
  • Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W terminie od 3 lutego do 12 lutego 2015 roku odbędą się zebrania wiejskie wyborcze na terenie sołectw w Gminie Nowe Ostrowy zgodnie z załączonym harmonogramem. Mieszkańcy będą wybierać przedstawicieli organów jednostek pomocniczych. Prawo wybierania sołtysa i rady sołeckiej mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania. Do dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania i jest to I termin zebrania. W przypadku braku quorum tj. 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania w I terminie, wybory zostaną przeprowadzone w II terminie, po upływie dwudziestu minut w tym samym dniu.

uwaga thumbInformacja o wystąpieniu przerwy w dostawie energii elektrycznej -  kliknij, aby pobrać

uwaga thumbPrzypominamy, że 10 stycznia 2015r. upływa termin płatności  za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2014r., tj. okres od 1 października 2014r. do 31 grudnia 2014r.

 

thumbs harmonogram 2015 1

Harmonogram pracy fotoradaru Straży Gminnej Nowe Ostrowy na miesiąc styczeń 2015 r.

Urząd Gminy Nowe Ostrowy w dniu 31.12.2014 r. czynny będzie do godz. 14.00.