Urząd Gminy Nowe Ostrowy

dzień otwarty-2015 thumbs

dowody osobiste 2015 1W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego publikujemy ulotkę informacyjną dotyczącą zabezpieczeń nowego dowodu osobistego przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Treść ulotki - kliknij, aby pobrać

izba rolnicza logoIzba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Biuro powiatowe w Kutnie zaprasza zainteresowanych rolników na jednodniowy kurs chemizacyjny przeznaczony dla rolników, którym wygasły uprawnienia w tym zakresie.
Szkolenie prowadzone będzie w Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach- Cukrowni.
Termin szkolenia: 23.02.2015 r. godz. 10:00
Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia ważne na okres 5 lat.

gmina thW dniach od 3 do 12 lutego 2015 roku we wszystkich sołectwach Gminy Nowe Ostrowy odbywały sie zebrania wiejskie. Podsumowywano czteroletnią kadencję Sołtysów i Rad Sołeckich oraz wybierano nowe władze wsi. Odbyło się 16 zebrań. We wszystkich udział brali przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy - Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy - Jacek Olesiński oraz radni Rady Gminy, których działaniem jest objęte dane sołectwo. Zebrania wiejskie - wyborcze były przede wszystkim podsumowaniem działalności sołtysów i Rad Sołeckich. W drodze dyskusji poruszano sprawy odnoszące się do przyszłości wsi. Mieszkańcy zgłaszali wnioski, które powinny być realizowane w celu poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

logo arimr thumbsBiuro Powiatowe ARiMR w Kutnie oraz Wójt Gminy Nowe Ostrowy informują, że w dniu 12.02.2015r. o godz. 10.0 w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, w sali obrad (pokój nr 14) odbędzie się spotkanie szkoleniowo-informacyjne na temat systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015 -2020 na które serdecznie zapraszamy.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19 lutego 2015 r. w  Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy odbędzie się dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 10:00-13:00.

Mobilny Punkt Informacyjny Nowe Ostrowy 2015 thumbs

turniej tenisa thumbs