Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thDyrektor Gminnego Przedszkola w Ostrowach informuje, że rekrutacja kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 trwać będzie od 10.03.2015 do 10.04.2015 r. Wszystkich zainteresowanych rodziców mających dzieci 3-4 – letnie serdecznie zapraszamy do przedszkola w godzinach 7.00-15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Przedszkolu w Ostrowach w godzinach od 7.00 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 24-356-14-08.

Dzień Kobiet 2015Dzień Kobiet 2015Dzień Kobiet 2015Dzień Kobiet 2015Dzień Kobiet 2015Dzień Kobiet 2015

 

Informacja o przewidywanym wykorzystaniu fotoradaru w miesiącu marcu 2015 r. - kliknij, aby pobrać informację

dzień otwarty-2015 thumbs

dowody osobiste 2015 1W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego publikujemy ulotkę informacyjną dotyczącą zabezpieczeń nowego dowodu osobistego przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Treść ulotki - kliknij, aby pobrać

izba rolnicza logoIzba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Biuro powiatowe w Kutnie zaprasza zainteresowanych rolników na jednodniowy kurs chemizacyjny przeznaczony dla rolników, którym wygasły uprawnienia w tym zakresie.
Szkolenie prowadzone będzie w Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach- Cukrowni.
Termin szkolenia: 23.02.2015 r. godz. 10:00
Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia ważne na okres 5 lat.

gmina thW dniach od 3 do 12 lutego 2015 roku we wszystkich sołectwach Gminy Nowe Ostrowy odbywały sie zebrania wiejskie. Podsumowywano czteroletnią kadencję Sołtysów i Rad Sołeckich oraz wybierano nowe władze wsi. Odbyło się 16 zebrań. We wszystkich udział brali przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy - Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy - Jacek Olesiński oraz radni Rady Gminy, których działaniem jest objęte dane sołectwo. Zebrania wiejskie - wyborcze były przede wszystkim podsumowaniem działalności sołtysów i Rad Sołeckich. W drodze dyskusji poruszano sprawy odnoszące się do przyszłości wsi. Mieszkańcy zgłaszali wnioski, które powinny być realizowane w celu poprawy warunków życia lokalnej społeczności.