Urząd Gminy Nowe Ostrowy

uwaga thumbW związki z licznymi podpaleniami w miejscowości Lipiny, Wójt Gminy Nowe Ostrowy wyznaczył nagrodę w wysokości 2 tys. zł dla osoby, która przekaże wiarygodne informacje pozwalające ustalić sprawcę podpaleń.
Jeśli ktoś posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców, prosimy o zgłaszanie się na Komisariat Policji w Krośniewicach, ul. B Prusa 19, 99 -340 Krośniewice lub o zgłoszenie telefoniczne pod nr tel.(24) 252 30 07.

dopalacze infolina1

Informacja o przewidywanym wykorzystaniu fotoradaru w miesiącu lipcu 2015 r. - kliknij, aby pobrać informację

susze2015W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie Gminy Nowe Ostrowy, jak również w oparciu o sygnały radnych i rolników dotyczących wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych brakiem opadów deszczu informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy o oszacowanie strat – w terminie do dnia 20 lipca 2015r.

piknik solecki

earthW związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015 - 2022, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem. Zebrane w formie ankiet informacje, za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi analitycznych zostaną przetworzone w matrycę analityczną.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców gminy, po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, zostaną ocenione według przyjętych algorytmów i uwzględnione przy przygotowaniu strategii w zakresie jej celów i priorytetów.

Półkolonie