Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo inspektorat weterynariiNa podstawie § ust. 1 i 2 § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U z 2013, poz. 1737 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w dniach pomiędzy 22 i 27 września 2015 r. na terenie województwa łódzkiego odbędzie się jesienna akcja szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie

Obwód nr 1 w Ostrowach
Uprawnionych: 1180
Głosowało: 50
Frekwencja: 4,24 %

gmina thW dniach 16 - 23 września 2015 roku w Gminie Nowe Ostrowy będą odbywały się zebrania wiejskie. Podczas zebrań będą poruszane przede wszystkim sprawy odnoszące się do podziału środków funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Informacja o przewidywanym wykorzystaniu fotoradaru w miesiącu wrześniu 2015 r. - kliknij, aby pobrać informację

Logo AGRO SHOW2015  jpg Urząd Gminy Nowe Ostrowy organizuje w dniu 19 września 2015 r. (sobota) wyjazd na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW. Wyjazd sprzed UG w Nowych Ostrowach o godz. 6.30, koszt: 10 zł od osoby (cena zawiera koszt ubezpieczenia + częściowy zwrot za zakup paliwa). AGRO SHOW to doskonała okazja by w jednym miejscu zapoznać się z kompleksową ofertą dla rolnictwa, zobaczyć najnowszy sprzęt, spotkać się z producentami, dystrybutorami i sprzedawcami maszyn, wziąć udział w ciekawych spotkaniach i seminariach.

uwaga thumbW wyniku przedłużającej się suszy, Wójt Gminy informuje o możliwości doszacowania przez Gminną Komisję strat, które wystąpiły w uprawach kukurydzy na kiszonkę i buraków cukrowych. Uprawy będą szacowane tylko na glebach klasy IV, V, VI. Zatem rolnicy którzy we wcześniej złożonych wnioskach nie podali do szacowania tych upraw proszeni są o natychmiastowe zgłoszenie się do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 1.
Proszę aby rolnicy zgłaszali doszacowania w terminie do 09.09.2015 roku.

uwaga thumbWszyscy rolnicy, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą i wypełniali do wniosku oświadczenie o ilości zwierząt, proszeni są o poprawę oświadczeń poprzez wpisanie liczby zwierząt sprzedanych w okresie 3 lat poprzedzających wystąpienie szkody w taki sposób, aby były spójne z oświadczeniem o zwierzętach zadeklarowanym do płatności. Nie wpisanie tychże danych uniemożliwi sporządzenie protokołu strat z gospodarstwa. Pomoc przy wypełnianiu powyższego oświadczenia udzielana będzie codziennie w godzinach od 8:00 do 12:00.

Proszę aby rolnicy poprawili oświadczenia w zakresie sprzedaży zwierząt w terminie do 04.09.2015 roku.