Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Znaleziono dwa psy rasy maści czarnej i rudo - podpalanej. Istnieje przypuszczenie, że psy samowolnie opuściły swój dom. Psy obecnie znajdują się na terenie wsi Kołomia.

Kontakt: 24 356 14 06, 24 356 14 00

W miejscowości Ostrowy-Cukrownia schronił się pies rasy owczarek niemiecki. Trudno stwierdzić czy się zagubił, czy ktoś ją po prostu zostawił. Zwierzę poszukuje nowego właściciela.  Kontakt: 24 356 14 06, 24 356 14 00

pies2016 1thumbs pies2016 2thumbs pies2016 3thumbs

praktyki w niemczech plakatthumbsZapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w ciekawym międzynarodowym projekcie, finansowanym ze środków Unii Europejskiej i realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Biorąc udział w projekcie, mają Państwo możliwość rozwoju zawodowego, poprzez nabycie nowych kompetencji, w tym językowych, zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego za granicą oraz wzmocnienie pewności siebie i umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach.

Deklaracja2015 1Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 2182) od dnia 31 maja 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

festyn 2016stronathumbs

2maja2016 31thumbsW poniedziałek 2 maja 2016 r. Oddział Gminny ZOSP RP w Nowych Ostrowach podsumował działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w okresie 2011 - 2015 r. Na XI Zjeździe w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach spotkali się Druhowie – delegaci na zjazd z jednostek OSP działających na terenie gminy Nowe Ostrowy oraz zaproszeni goście. Zebranych powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Nowych Ostrowach i Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie Dh Jakub Świtkiewicz. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie mł. bryg. Marcin Adamiak, Wójt Gminy Nowe Ostrowy Pan Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy Pan Jacek Olesiński.

logo granatPodwórko NIVEA to akcja, w której firma NIVEA zobowiązuje się do wybudowania 40 rodzinnych placów zabaw w różnych lokalizacjach Polski. To, w której miejscowości powstanie, zależy od wyników glosowania na dany plac zgłoszony do udziału. W naszej Gminie do akcji zgłoszona została lokalizacja obok budynku Urzędu Gminy Nowe Ostrowy. Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy (i nie tylko naszej gminy) do czynnego i aktywnego udziału w głosowaniu.