Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Szczecin2016th

104urodzinythumbsW miesiącu styczniu 2016 roku najstarsza mieszkanka Gminy Nowe Ostrowy Pani Jadwiga Wronkowska obchodziła swoje 104 urodziny. Taki jubileusz jest szczególnym powodem dumy mieszkańców i władz samorządowych Gminy Nowe Ostrowy.

gmina thOgłoszenie Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 lutego 2015 roku dotyczące przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

gmina thWójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej.

ogłoszenia badaniath

logo bgrInformujemy o rozpoczęciu XIV Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016". Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym (trwa do 20.05.2016 r.), wojewódzkim (do 24.06.2016 r.) i ogólnokrajowym. Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 31.03.2016 r. w każdej Placówce Terenowej KRUS. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

paragraf znakOd początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej Powiat Kutnowski uruchomił następujące punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi  7 – pokój nr  50, Tel. 24/352-04-15, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, pokój nr 1, tel. 24/352-04-15; Zespół Szkół nr  1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19