Urząd Gminy Nowe Ostrowy

wizyta biskupa2thumbsW poniedziałek 11 kwietnia Urząd Gminy Nowe Ostrowy odwiedził szczególny gość - Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Dziuba – Biskup Diecezji Łowickiej. Wizyta księdza Biskupa odbyła się w ramach wizytacji kanonicznej w Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach. Księdza Biskupa oraz towarzyszących mu duszpasterzy przywitali Władze Gminy Nowe Ostrowy – Wójt Gminy Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Olesiński, Skarbnik Gminy Małgorzata Sołtysińska oraz Sekretarz Gminy Zbigniew Ujazdowski.

krus logoPublikujemy komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddziału w Łodzi dotyczący turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników

Kliknij, aby pobrać treść komunikatu

logo arimr

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2016.
Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną

MPI-NoweOstrowy thumbs

news solarW dniu 31 marca 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie planowanego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Mieszkańcom zainteresowanym budową na swoich posesjach tego typu instalacji i udziałem w projekcie przypominamy o konieczności złożenia w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy Deklaracji przystąpienia do projektu. Ostateczny termin złożenia Deklaracji upływa w dniu 22 kwietnia 2016r.

logo gospodarkawodnaInformujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

logo wiw2Publikujemy dla Państwa informację Powiatowego Inspektoraty Weterynarii w Kutnie dotyczącą Gorączki Q, która stanowi realne zagrożenie dla zwierząt. Kliknij, aby pobrać informację.