Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Publikujemy informację o zmienie godzin pracy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kutnie w dniach 24.04.2017- 15.05.2017r.:

  • 24 kwietnia – 28 kwietnia – czynne 7:30-18:00
  • 2 maja – czynne 6:00-15:30
  • 4 maja – 5 maja –czynne 6:00-20:00
  • 8 maja - 12 maja – czynne 6:00-20:00
  • 13 maja (SOBOTA) –czynne 6:00-20:00
  • 15 maja (poniedziałek-ostatni dzień składania wniosków bez pomniejszeń) – 6:00-20:00

spotkanie-2017th

Informujemy, iż w dniu 02.05.2017 r. Urząd Gminy Nowe Ostrowy będzie nieczynny. W sprawach pilnych dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego prosimy o kontakt pod nr Tel. 601 592 459

krus logoPublikujemy informację Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi dotyczącą organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników

Informacja KURS - kliknij, aby pobrać

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych oraz forlumarze wniosków można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach (tel. 24 356 15 75)

Od kilku dni na terenie miejscowości Ostrowy - Cukrownia w okolicy sklepu DINO błąka się suczka. Jeżeli poszukujesz swojego pupila lub jesteś zainteresowany jego adopcją poniżej podajemy kontakt: Tel. 24 356 14 06 lub 601 592 459.

pojemnikiZgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Na terenie Gminy Nowe Ostrowy obowiązek zbierania odpadów w pojemniki dotyczy tylko niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tj. na szkło i plastik) wykorzystywane są worki odpowiednio oznakowane. W związku z powyższym każda nieruchomość na terenie Gminy Nowe Ostrowy powinna być wyposażona w pojemniki na odpady zmieszane i pozostałości z sortowania. Liczba pojemników oraz ich pojemność powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających, a także do ilości wytwarzanych odpadów. Nie można wystawiać tych odpadów w workach.

drzewoinformujemy, w dniu 21 kwietnia w godzinach 7:30 - 18:00 przy ul. Królowej Jadwigi 7 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska rozda 1000 sadzonek drzew.

Pliki do pobrania:

Informacja Starostwa Powiatowego w Kutnie 

Prezentacja o roli i znaczeniu drzew w środowisku