Urząd Gminy Nowe Ostrowy

ogłoszenia badaniath

logo bgrInformujemy o rozpoczęciu XIV Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016". Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym (trwa do 20.05.2016 r.), wojewódzkim (do 24.06.2016 r.) i ogólnokrajowym. Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 31.03.2016 r. w każdej Placówce Terenowej KRUS. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

paragraf znakOd początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej Powiat Kutnowski uruchomił następujące punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi  7 – pokój nr  50, Tel. 24/352-04-15, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, pokój nr 1, tel. 24/352-04-15; Zespół Szkół nr  1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19

ministerstwo rolnictwa thumbsO zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna , prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Koncert koled2015 15thumbsOd kilku już lat, w okresie świąt Bożego Narodzenia, Świetlica Środowiskowa organizuje Koncert kolęd. Nie mogło być inaczej i tym razem. 29 grudnia 2015 roku od godz. 17.00 placówka rozbrzmiewała dźwiękami pięknych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów: „Oktawa” i gościnnie„ Dąbrowickich nutek”. Widzowie mieli okazję posłuchać również instrumentalnych wersji , które wykonały: Weronika Rydzewska, Zuzanna Piasecka, Julita Kacprzak i Zuzanna Felner.

gmina thUrząd Gminy Nowe Ostrowy informuje, iż osoby bezrobotne – zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie, które chcą podjąć zatrudnienie w 2016 roku poprzez roboty publiczne, prace społecznie - użyteczne lub staże proszone są o składanie ankiet- CV w styczniu 2016 roku do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.

 

Koncert koled2015thumbs