Urząd Gminy Nowe Ostrowy

uwaga thumb

Informujemy, że dnia 31.12.2016r. upływa termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2016 r.

usc2016 thumbsW dniu 10 grudnia 2016 roku o godz. 13.00, w Szkole Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach odbyła się uroczystość Złotych i Diamentowych Godów. Rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Halina i Jan Antczak, Helena i Eugeniusz Bryła, Halina i Eugeniusz Iwińscy, Wanda i Jan Kraszewscy, Krystyna i Stefan Matusiak, Teresa i Józef Świniarscy, Honorata i Antoni Zarychta. Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego Diamentowe Gody świętowali Państwo Kazimiera i Eugeniusz Kotarscy.

swietlica spektakl2016thumbs

Koncert 2016 25thumbs10 listopada 2016r. w przeddzień Święta Niepodległości, w Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach Cukrowni odbył się Przegląd Piosenki Wojskowej i Patriotycznej. Gościliśmy tego dnia w naszych murach uczniów, nauczycieli, p. Zdzisława Kostrzewę – wójta gminy Nowe Ostrowy, p. Halinę Jatczak – radną Rady Gminy, rodziców i opiekunów oraz miłośników piosenki patriotycznej. Organizatorami przeglądu była Świetlica Środowiskowa i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy.

11 listopada2016-40thumbsŚwięto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym obchodzonym corocznie 11 listopada. Upamiętnia odzyskanie  prze Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. W tym roku obchodzimy 98 rocznicę Święta Niepodległości, aby oddać hołd naszym bohaterom. Polakom, którzy oddali swe życie za wolność i niepodległą Polskę. W całym kraju celebrowane są msze św. za Ojczyznę, organizowane są uroczyste apele żołnierskie i harcerskie, pod pomnikami bohaterów narodowych składane są kwiaty i palone znicze. Również w Gminie Nowe Ostrowy corocznie obchodzone są uroczystości upamiętniające to ważne historyczne wydarzenie.

uwaga thumbUrząd Gminy w Nowych Ostrowach informuje, że wszyscy mieszkańcy wykonujący prace remontowe, które wymagają odcięcia dostawy wody zobowiązani są do zgłoszenia sprawy w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy w celu zakręcenia zasuw wodnych przez osoby do tego uprawnione. W przypadku samowolnego odcięcia dostawy wody, która spowoduje awarię urządzenia, mieszkańcy będą obciążani kosztami naprawy. W razie wystąpienia awarii na nieruchomości dopuszcza się samowolne odcięcie dostawy wody przy czym należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy Nowe Ostrowy.

uwaga thumbW związku z szerzącym się procederem wyłudzania pieniędzy od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, uprzejmie informujemy, że wszystkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne, Wobec powyższego wszystkie pisma wzywające Państwa do zapłaty opłat nie mają zastosowania do wpisów CEIDG.