Urząd Gminy Nowe Ostrowy

krus logoPublikujemy informację Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi dotyczącą organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników

Informacja KURS - kliknij, aby pobrać

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych oraz forlumarze wniosków można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach (tel. 24 356 15 75)

Od kilku dni na terenie miejscowości Ostrowy - Cukrownia w okolicy sklepu DINO błąka się suczka. Jeżeli poszukujesz swojego pupila lub jesteś zainteresowany jego adopcją poniżej podajemy kontakt: Tel. 24 356 14 06 lub 601 592 459.

pojemnikiZgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Na terenie Gminy Nowe Ostrowy obowiązek zbierania odpadów w pojemniki dotyczy tylko niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tj. na szkło i plastik) wykorzystywane są worki odpowiednio oznakowane. W związku z powyższym każda nieruchomość na terenie Gminy Nowe Ostrowy powinna być wyposażona w pojemniki na odpady zmieszane i pozostałości z sortowania. Liczba pojemników oraz ich pojemność powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających, a także do ilości wytwarzanych odpadów. Nie można wystawiać tych odpadów w workach.

drzewoinformujemy, w dniu 21 kwietnia w godzinach 7:30 - 18:00 przy ul. Królowej Jadwigi 7 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska rozda 1000 sadzonek drzew.

Pliki do pobrania:

Informacja Starostwa Powiatowego w Kutnie 

Prezentacja o roli i znaczeniu drzew w środowisku

ministerstwo rolnictwa thumbsW związku z poprawą sytuacji epizootycznej minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Oznacza to, że od 6 kwietnia br. uchyla się nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie. Czyli można wypuszczać drób, jednak należy to robić w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami. Zagrożenie zarażenia ptasią grypą wciąż istnieje i wobec tego pozostałe punkty dotychczasowych rozporządzeń, wymienione tam nakazy i zakazy w dalszym ciągu obowiązują.

Do pobrania: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

uwaga thumbPublikujemy informację Naczelika Urzędu Skarbowego w Kutnie dotyczące zaproszenie na "Dzień Otwarty", który zostanie zorganizowany w najbliższą sobotę 1 kwietnia 2017 r. 2017.

Informacja - kliknij, aby pobrać

powiat-kutnoLew Kutnowski to konkurs, który daje możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa oraz tych osób, które dzięki pomysłowości i wytrwałości w dążeniu do celu rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, dbają o środowisko, kreują przy tym pozytywny wizerunek wsi i podnoszą jakość rolnictwa w powiecie kutnowskim. Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarstw rolnych i firm z terenu powiatu, osiągnięć zawodowych i społecznych rolników i przedstawicieli firm, przedsięwzięć innowacyjnych i ekoinnowacji służących ochronie środowiska i opartych na wykorzystaniu lokalnego potencjału.