Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wiw2Publikujemy pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie o możliwych kontrolach w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną dotyczących przestrzegania przez hodowców zasad identyfikacji i rejestracji świń oraz zasad bioasekuracji. W piśmie znajduje się również ulotka dotycząca nowych zasad bioasekuracji.

Pismo - kliknij, aby pobrać

gmina thUrząd Gminy Nowe Ostrowy informuje wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy o możliwości uzyskania dofinansowania do 90 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W związku z tym Gmina Nowe Ostrowy w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wspólny wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej. Jednocześnie Gmina z własnych środków zamierza przekazać dotację w wys. 10%, tak by dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest wyniosło 100%.

Od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. realizowany jest projekt pn. "Lepsza przyszłość", którego celem jest poprawienie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców powiatu kutnowskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wykonawcą projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt "Lepsza przyszłość" realizowany jest w dwóch edycjach. Rekrutacja do pierwszej trwa w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r. Projekt przeznaczony jest do 80 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 64 lat, a także do 20 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych.

Zapraszamy Państwa na uroczystości z okazji Dnia Kobiet, które odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach- Cukrowni oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowych Ostrowach

dk-swietlica2018t

dk-bibliteka2018t

uwaga thumbDyrektor Gminnego Przedszkola w Ostrowach informuje, że rekrutacja kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2018/19 trwać będzie od 01.03.2018r. do 20.03.2018r. Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Przedszkolu w Ostrowach w godzinach od 6.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 24  356-14-08.

uwaga thumbUrząd Gminy w Nowych Ostrowach informuje, że w dniu 27 lutego 2018r. wejdzie w życie Rozporządzenie MRiRW z dnia 09 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W związku z powyższym na terenie całego kraju (w tym gminy Nowe Ostrowy) będą obowiązywały następujące nakazy i zakazy w chowie i hodowli świń, bez względu na ilość świń utrzymywanych w gospodarstwie.

Od kilku dni na terenie miejscowości Wołodrza błąka się pies (poniżej zdjęcie). Jeżeli poszukujesz swojego pupila lub jesteś zainteresowany jego adopcją podajemy kontakt: Tel. 24 356 14 06 lub 24 356 14 00.

View the embedded image gallery online at:
http://www.noweostrowy.pl/8-aktualnosci/#sigFreeIdade124d168